Enter your keyword

post

พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560

พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560

วันที่ 22 กันยายน 2560 คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ 2 ท่านได้แก่ ผศ.องอาจ พฤกษ์ประมูล อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) และ ผศ.บัญญัติ สัมมารัตน์ สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ มีนายสุวุฒิ ตุ้มทอง คณบดีคณะวิทย์ฯ เป็นประธานในพิธี มีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ นำเสนอวีดีทัศน์จากคณาจารย์ร่วมกันจัดทำขึ้น และการแสดงจากนักศึกษา

กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ อาคาร 23 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา