Enter your keyword

post

โครงการเตรียมความพร้อมอาจารย์เพื่อรองรับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการเตรียมความพร้อมอาจารย์เพื่อรองรับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โดย ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง คณบดีคณะวิทย์ฯ เป็นประธานเปิดโครงการ และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ บรรยายเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายทอดการสอนและการทำคลังข้อสอบเป็นมาตราฐานสากล

ในวันที่ 8-10 มิถุนายน 60 ณ ภูสักธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก