Enter your keyword

post

โครงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทางวิชาชีพ

โครงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทางวิชาชีพ

วันที่ 13 มิถุนายน 2560

ณ บริษัท สุรีย์อินเตอร์ฟู้ด จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ