Enter your keyword

post

โครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของผู้บริหารระดับคณะ หลักสูตรนักบริหารหลักสูตร วท. มทรส. รุ่นที่ ๑

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของผู้บริหารระดับคณะ

หลักสูตรนักบริหารหลักสูตร วท. มทรส. รุ่นที่ ๑

โดยมีวัตถุประสงค์ของเพื่อพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพ ตลอดจนการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางวิชาการ

ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ณ โรงแรมฟิฟธ์ จอมเทียน เดอะ เรสซิเด้นท์ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และศึกษาดูงาน ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ จังหวัดระยอง