Enter your keyword

post

โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบายโซลูชันภาครัฐ (MEGA mobile enterprise d-goverment awards 2017)

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 60 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์นนทบุรี ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วมประกวดในงาน โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบายโซลูชันภาครัฐ (MEGA mobile enterprise d-goverment awards 2017) ได้แก่ นางสาวกนกรัตน์ หวังใจสุข และนางสาวนัจกร สุขขุม ผลงานชื่อ แอพพลิเคชั่นเสริมทักษะการคัดลายมือโดยมีระบบการให้คะแนนอัตโนมัติ ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ถึงแม้จะไม่ได้รับรางวัลกลับมา แต่เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4