Enter your keyword

post

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติจากบริษัท INTERLINK ในการจัดอบรม LINK Campus Cabling (LCC)

                                                                      สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติ                                                                                          จากบริษัท INTERLINK จำกัด (มหาชน) ในการจัดอบรม LINK Campus Cabling (LCC)
โดยคุณภาคภูมิ พลธร Technical and Product Tranning Manager และวิทยากรที่เชี่ยวชาญทางด้านสายสัญญาณ มอบความรู้ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 เพื่อพัฒนาทักษะเรื่องสายสัญญาณในโลกเทคโนโลยีปัจจุบันให้ก้าวไกลอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยมีอาจารย์ อนุชา ซาเฮาะ ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ภิญญาพัชญ์ ทาสาธนัตย์ตระกูล หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และคณาจารย์ในสาขาเข้าร่วมรับฟังความรู้ในกิจกรรมนี้

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 อาคาร 19 ชั้น 4 ศูนย์นนทบุรี