Enter your keyword

post

ศึกษาดูงาน Digital Thailand BIG BANG 2017 “DIGITAL TRANSFORMATION THAILAND”

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์นนทบุรี นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน

Digital Thailand BIG BANG 2017 “DIGITAL TRANSFORMATION THAILAND”

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ เมืองทองธานี