Enter your keyword

post

มอบของขวัญปีใหม่ท่านอธิการบดี

นายสุวุฒิ ตุ้มทอง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหาร และคณาจารย์นักวิจัย

เข้าพบอธิการบดี มทร. สุวรรณภูมิ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พร้อมนำผลิตภัณฑ์เห็ดถั่งเช่าสีทองและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ผลิตขึ้นโดยนักวิจัยจากสาขาวิทยาศาสตร์ มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับท่านอธิการบดี

ในวันที่ 5 มกราคม 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ