Enter your keyword

post

บุคลากรคณะวิทย์ฯได้รับเชิญเป็นวิทยากรสาธิตการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

บุคลากรคณะวิทย์ฯได้รับเชิญเป็นวิทยากรสาธิตการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ศูนย์การค้า Ayutthaya city park

จัดกิจกรรม “ชีวิตเปี่ยมสุข” ประจำปี 2560 ขึ้นโดยเชิญอาจารย์ธนาวรรณ รัมมะภาพ อาจารย์ประจำสาขาพลศึกษาและนันทนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากร ในการสาธิตการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีให้กับประชาชนผู้สนใจ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพดี ไม่มีโรคภัย กิจกรรมนี้จัดขึ้น บริเวณ ชั้น 2

The Hall Convention Center ศูนย์การค้า Ayutthaya city park จ.พระนครศรีอยุธยา