Enter your keyword

post

ถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์สุพรรณบุรี

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา

วันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ณ อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์สุพรรณบุรี