Enter your keyword

post

การสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา2561 รอบที่ 2

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา2561 รอบที่ 2

ระบบรับตรง วิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา และศูนย์นนทบุรี